För lite negrer i svenska barnfilmer

15,mars, 18

Svenska Filminstitutet tycker att det är för många vita barn i svenska barnfilmer.

Därför har de tillsatt judinnan Suzanne Osten för att ändra på det. Det kommer förmodligen att bli fler afrikaner i barnfilmer i fortsättningen. För att avspegla att Sverige är ett typiskt negerland. För det är det väl?? Nej inte än men om de judiska folkutrotare som kallas regeringar får fortsätta sitt destruktiva arbete så är vi snart där.  Med engagerat stöd från de quislingar och svenskhatare som brukar benämnas PK-journalister.

För några månader hade Osten och en annan kvinna, en artikel på DN debatt där de hävdade att barn borde ha rösträtt.

Jo de hade förstått att det fanns en mängd argument mot detta och radade upp dessa men deras slutsats blev ändå den de ville ha – att barn borde ha rösträtt. De tyckte att 6 år kunde vara en  nedre åldersgräns.

En individ med en sådan hjärna skall alltså bestämma hudfärgen på barn i svenska barnfilmer i fortsättningen.

Det torde vara ett logiskt misstag att tillsätta en individ till denna uppgift bara för att hon tycks ha ett barns hjärna.

Filminstitutet kontrolleras av staten tillsammans med juden Bonnier.

Artikel Fria Tider

 


USA hjälper till med det ”antisemitiska” hyckleriet

15,mars, 17

Judelakejen Obama har skickat sin chefsjude för att kontrollera ”antisemitismen” i Malmö.

Precis som om Sverige vore ett amerikanskt territorium  där USA bestämmer  vad som skall gälla.

Om Sverige haft en regering med ryggrad så hade de satt judepuckot på vändande plan till USA. Med den självklara motiveringen att USA inte skall  lägga sig i svensk inrikespolitik.

Nu har vi inte en regering  med ryggrad utan en regering med något slags judiskt substitut för ryggstabilisering vilket är lika med rygglöshet.

Hela tiden så refereras till Reepalu, hur hemsk och elak han var mot de inbillade heliga judarna.  Kvalificerat judiskt dravel i sedvanlig snyftstil.

Reepalu hade fullständigt rätt i allt han sade.  Reepalu tyckte om jag inte minns fel, att judiska församlingen borde  ta avstånd från Israels slakt på palestinier den gången. Genast judiskt snyft och gråt. Judarna i Malmö kunde väl inte ha ansvar för vad judarna i Israel gjorde. Nej inte rent praktiskt men moraliskt har de ett ansvar precis som varje annat folk som hamnar i samma situation.

Bara det att man vägrade att markera kritik mot slakten visar att de i praktiken stödde Israels agerande.

Hade någon dessutom ställt frågan till judiska församlingen: ”Hur mycket pengar skickar ni till Israel varje år?” så hade det blivit mer snyft och ett nekande till att svara på frågan, förmodligen med den obligatoriska fega beskyllningen om ”antisemitism”.

Frågan är om siffran är mer eller mindre än en miljon kronor.


Israels IS

15,mars, 16

Israels utrikesminister har uttryckt att israeliska araber bör halshuggas om de inte stöder den judiska regeringen.

Det är inget nytt. Ortodoxa rabbiner har uttryckt liknande saker tidigare. Men  med vidare perspektiv. Icke judar är goijer, otrogna som är en sämre sorts människor som bör dödas om de inte lyder judiska intressen.

Detta har stöd i judarnas heliga skrifter som muslimerna kopierade när Islam bildades. Det är ingen tillfällighet att bägge religionerna har samma brutala syn på andra folkgrupper.

”Antisemitism” har självfallet inget med detta att göra.  ”Antisemitism” är ett virus som kommer från ingenstans och elakt angriper bara judar.

Artikel  Newsveek – Lieberman

Artikel  Nationell.nu


Kyrkor bör byggas om för den heliga migranten

15,mars, 16

På regeringens uppdrag har Boverket levererat en rapport om hur bostadssituationen skall lösas för migranter.

De anser att 38000 bostäder per år 2015 – 1016 behövs till dem som får asyl.

Regeringens prognos för byggandet de närmaste åren är ca 50000 bostäder per år. Ett mycket tveksamt mål om inte stöd till investeringar ges.

Således går nästan hela nyproduktionen åt till nya migranter.

Men svenskarnas behov då??

Enligt artikel i Fria Tider så ska allt som går att bygga om, byggas om till bostäder inkluderande kyrkor.

Svenskar skall ställas sist i bostadskön relativt nya migranter.

Det är bara en tidsfråga när politikerna beslutar om att svenskarna skall flytta ur sina lägenheter för att den helige flyktingen skall få en fin lägenhet direkt.

Boverkets ledning ser ut så här:

GD:  Janna Valik   Tidigare GD för Migrationsverket. Stabschef:  Susann Bard, Rättschef:  Yvonne Svensson,  Revisionschef:   Anne-Marie Svensson.

Presservice består av tre kvinnor.

Dvs Boverket styrs av en kvinnomaffia precis som Naturvårdsverket.

Artikel Fria Tider

 


Den svenska flyktingpolitiken är pervers och inkompetent

15,mars, 15

”Vi måste visa att vi kan  klara integrationen”. Rubrik i SVD. Utsagt av den nya KD-ledaren.

Jaså. Varför det??  Vad är det för tankeverksamhet bakom detta populistiska uttalande?

Hon har också gjort klart att det inte skall finnas något tak för ”flyktingar”.

En judisk partiledare ersätts av en annan jude ännu mer sionistiskt ortodox.

Det är inte alls självklart att de skall ”integreras”.  Har de länder flyktingarna kommer från upphört att existera??

Nej det har det inte men just nu är det ett kaos som inte kommer att vara för evigt. På ett annat ställe såg jag att IS redan förlorat 25% av sitt ursprungliga område sedan Iraks armé har samlat ihop sig och börjat agera offensivt med stöd av västflyg.

Det normala är att när en katastrof- eller krissituation inträffar så kan flyktingar, jag menar riktiga flyktingar, få tillfälligt uppehållstillstånd i andra länder under en tid. När situationen normaliserats i hemlandet så åker de hem igen. Det är och skall vara ett normalt förlopp.

Inom två år så är sannolikt Irak och Syrien befriade från IS. Sedan återstår uppbyggnad efter att deras religiösa stamkrig upphört. Är det EUs ansvar? Nej, de får väl ta konsekvensen av sitt eget agerande och återställa samhället. Vi har inget som helst formellt ansvar för detta.

Ett land kan bara ta emot ett visst antal migranter per tidsenhet om man avser att integrera dem under ordnade former. Det antalet torde ligga på max 20% av nuvarande inflöde.

I en rapport som Boverket producerat så anges behovet av bostäder till ”flyktingar” som fått asyl till 38000/år 2015 – 2016.  Regeringens prognos för byggandet de närmaste fem åren är 250000 bostäder. Dvs 50000 per år. Nästan hela den produktionen går åt till ”flyktingar”.

Det nuvarande inflödet har samma karaktär som vid naturkatastrofer och måste behandlas på det sätt som då är brukligt. Det innebär uppbyggnad av flyktingläger med enklare bostäder eller tält. Det går utmärkt att bo i tält av rätt sort även vintertid med uppvärmning. Då menar jag inte vanliga campingtält utan större varianter gjorda för krissituationer. Det är oerhört naivt och förolämpande mot den svenska befolkningen att pracka på dem flyktingar på det amatörmässiga sätt som nu sker. Respekten för den nationella befolkningen är obefintlig, attityden är närmast hånfull.

Dessutom baseras politiken på ett primitivt känslomässigt tänkande. Att tänka känslomässigt i kvalificerade sammanhang är samma sak som att vara DUM.

De  enfaldiga försöken att ”integrera” drivs också av den ljusskygga ambitionen att rasblanda för att utplåna nationella populationer , en ambition som drivs av den internationella judendomen. Juden Reinfeldt har också mycket riktigt uttryckt ambitionen att ”blanda” mer. Situationen i Syrien och Irak är som en skänk från ovan för dessa svenskfientliga rasister.

Allt detta för att kratta manegen för ljusskygga intressen.

Ett nytt förslag har dykt upp igen. Eller snarare ett gammalt förslag som England framförde för några år sedan, att upprätta uppsamlingsläger i norra Afrika eller i aktuell region  dit flyktingar från regionen skall söka sig för att få sina eventuella asylskäl behandlade.

Helt rätt. Det är mycket bättre att deras ansökningar behandlas i deras egen region än att göra en lång resa för att söka asyl i respektive land.

Internationellt betraktas den svenska flyktingpolitiken som dåraktig. En följd av att ”svenska” politiker inte är särskilt svenska och inte arbetar för svenskarnas intressen.

 

 


Försvaret är inte så viktigt

15,mars, 13

Som väntat så vill inte den nya judiska regeringen ge något seriöst bidrag till försvaret.

De tidigare judiska regeringarna har heller inte velat ha något försvar. Juden Reinfeldt för att bara ta ett exempel.

Behovet för de kommande åren är minst 4 miljarder per år. Regeringen bjuder ca 1,5 miljarder/år. I detta ingår nya uppgifter.

De vill ha 130 soldater fast stationerade på Gotland. Det är regeringens satsning på Gotland.

Hmm, behövs det verkligen så många för att stoppa ett anfall från en stormakt??

Skulle det inte räcka med 10 – 12 stycken??.

Det skulle ju bli billigare. Om vi dessutom utrustar dem med gevär modell 96. Denna modell hade extra lång pipa vilket ökar avskräckningen avsevärt.

Då skulle man ju kunna använda mer pengar till tiggarna på Sveriges gator. De behöver ju bostäder och välfärd.

Försvar är ju inte så viktigt. ”Vi krigar ju aldrig” som skarptänkande kvinnor ofta påpekar.

Judinnan Andersson påpekar att det kan bli nödvändigt med skatte- höjningar för att finansiera försvaret.

Samtidigt så skänker juden Löfvén och judinnan Andersson bort ca 40 miljarder i bistånd och minst 100 miljarder till asylindustrin utan att blinka.

Försvaret är inte så viktigt. Som juden Reinfeldt så förståndigt uttryckte saken: Vi försvarar Sverige bäst genom att kriga i Afganistan.

Det är konsekvent , när Löfvén och Reinfeldt hade kommit hem från den judiska BILDERBERBERG-gruppens senaste möte så uttryckte de bägge två: ”Det nationella är det sämsta som finns”

Det nationella råkar var Sverige och svenskarna.


Svårt bakslag för den feministiska utrikespolitiken

15,mars, 10

Regeringen har erbjudit Saudiarabien GENUS-kurser.

Av någon konstig anledning har de tackat nej.

Har de inte förstått att den humanitära stormakten alltid vet bäst och måste åtlydas??