Kyrkor bör byggas om för den heliga migranten

15,mars, 16

På regeringens uppdrag har Boverket levererat en rapport om hur bostadssituationen skall lösas för migranter.

De anser att 38000 bostäder per år 2015 – 1016 behövs till dem som får asyl.

Regeringens prognos för byggandet de närmaste åren är ca 50000 bostäder per år. Ett mycket tveksamt mål om inte stöd till investeringar ges.

Således går nästan hela nyproduktionen åt till nya migranter.

Men svenskarnas behov då??

Enligt artikel i Fria Tider så ska allt som går att bygga om, byggas om till bostäder inkluderande kyrkor.

Svenskar skall ställas sist i bostadskön relativt nya migranter.

Det är bara en tidsfråga när politikerna beslutar om att svenskarna skall flytta ur sina lägenheter för att den helige flyktingen skall få en fin lägenhet direkt.

Boverkets ledning ser ut så här:

GD:  Janna Valik   Tidigare GD för Migrationsverket. Stabschef:  Susann Bard, Rättschef:  Yvonne Svensson,  Revisionschef:   Anne-Marie Svensson.

Presservice består av tre kvinnor.

Dvs Boverket styrs av en kvinnomaffia precis som Naturvårdsverket.

Artikel Fria Tider

 


Den svenska flyktingpolitiken är pervers och inkompetent

15,mars, 15

”Vi måste visa att vi kan  klara integrationen”. Rubrik i SVD. Utsagt av den nya KD-ledaren.

Jaså. Varför det??  Vad är det för tankeverksamhet bakom detta populistiska uttalande?

Hon har också gjort klart att det inte skall finnas något tak för ”flyktingar”.

En judisk partiledare ersätts av en annan jude ännu mer sionistiskt ortodox.

Det är inte alls självklart att de skall ”integreras”.  Har de länder flyktingarna kommer från upphört att existera??

Nej det har det inte men just nu är det ett kaos som inte kommer att vara för evigt. På ett annat ställe såg jag att IS redan förlorat 25% av sitt ursprungliga område sedan Iraks armé har samlat ihop sig och börjat agera offensivt med stöd av västflyg.

Det normala är att när en katastrof- eller krissituation inträffar så kan flyktingar, jag menar riktiga flyktingar, få tillfälligt uppehållstillstånd i andra länder under en tid. När situationen normaliserats i hemlandet så åker de hem igen. Det är och skall vara ett normalt förlopp.

Inom två år så är sannolikt Irak och Syrien befriade från IS. Sedan återstår uppbyggnad efter att deras religiösa stamkrig upphört. Är det EUs ansvar? Nej, de får väl ta konsekvensen av sitt eget agerande och återställa samhället. Vi har inget som helst formellt ansvar för detta.

Ett land kan bara ta emot ett visst antal migranter per tidsenhet om man avser att integrera dem under ordnade former. Det antalet torde ligga på max 20% av nuvarande inflöde.

I en rapport som Boverket producerat så anges behovet av bostäder till ”flyktingar” som fått asyl till 38000/år 2015 – 2016.  Regeringens prognos för byggandet de närmaste fem åren är 250000 bostäder. Dvs 50000 per år. Nästan hela den produktionen går åt till ”flyktingar”.

Det nuvarande inflödet har samma karaktär som vid naturkatastrofer och måste behandlas på det sätt som då är brukligt. Det innebär uppbyggnad av flyktingläger med enklare bostäder eller tält. Det går utmärkt att bo i tält av rätt sort även vintertid med uppvärmning. Då menar jag inte vanliga campingtält utan större varianter gjorda för krissituationer. Det är oerhört naivt och förolämpande mot den svenska befolkningen att pracka på dem flyktingar på det amatörmässiga sätt som nu sker. Respekten för den nationella befolkningen är obefintlig, attityden är närmast hånfull.

Dessutom baseras politiken på ett primitivt känslomässigt tänkande. Att tänka känslomässigt i kvalificerade sammanhang är samma sak som att vara DUM.

De  enfaldiga försöken att ”integrera” drivs också av den ljusskygga ambitionen att rasblanda för att utplåna nationella populationer , en ambition som drivs av den internationella judendomen. Juden Reinfeldt har också mycket riktigt uttryckt ambitionen att ”blanda” mer. Situationen i Syrien och Irak är som en skänk från ovan för dessa svenskfientliga rasister.

Allt detta för att kratta manegen för ljusskygga intressen.

Ett nytt förslag har dykt upp igen. Eller snarare ett gammalt förslag som England framförde för några år sedan, att upprätta uppsamlingsläger i norra Afrika eller i aktuell region  dit flyktingar från regionen skall söka sig för att få sina eventuella asylskäl behandlade.

Helt rätt. Det är mycket bättre att deras ansökningar behandlas i deras egen region än att göra en lång resa för att söka asyl i respektive land.

Internationellt betraktas den svenska flyktingpolitiken som dåraktig. En följd av att ”svenska” politiker inte är särskilt svenska och inte arbetar för svenskarnas intressen.

 

 


Försvaret är inte så viktigt

15,mars, 13

Som väntat så vill inte den nya judiska regeringen ge något seriöst bidrag till försvaret.

De tidigare judiska regeringarna har heller inte velat ha något försvar. Juden Reinfeldt för att bara ta ett exempel.

Behovet för de kommande åren är minst 4 miljarder per år. Regeringen bjuder ca 1,5 miljarder/år. I detta ingår nya uppgifter.

De vill ha 130 soldater fast stationerade på Gotland. Det är regeringens satsning på Gotland.

Hmm, behövs det verkligen så många för att stoppa ett anfall från en stormakt??

Skulle det inte räcka med 10 – 12 stycken??.

Det skulle ju bli billigare. Om vi dessutom utrustar dem med gevär modell 96. Denna modell hade extra lång pipa vilket ökar avskräckningen avsevärt.

Då skulle man ju kunna använda mer pengar till tiggarna på Sveriges gator. De behöver ju bostäder och välfärd.

Försvar är ju inte så viktigt. ”Vi krigar ju aldrig” som skarptänkande kvinnor ofta påpekar.

Judinnan Andersson påpekar att det kan bli nödvändigt med skatte- höjningar för att finansiera försvaret.

Samtidigt så skänker juden Löfvén och judinnan Andersson bort ca 40 miljarder i bistånd och minst 100 miljarder till asylindustrin utan att blinka.

Försvaret är inte så viktigt. Som juden Reinfeldt så förståndigt uttryckte saken: Vi försvarar Sverige bäst genom att kriga i Afganistan.

Det är konsekvent , när Löfvén och Reinfeldt hade kommit hem från den judiska BILDERBERBERG-gruppens senaste möte så uttryckte de bägge två: ”Det nationella är det sämsta som finns”

Det nationella råkar var Sverige och svenskarna.


Svårt bakslag för den feministiska utrikespolitiken

15,mars, 10

Regeringen har erbjudit Saudiarabien GENUS-kurser.

Av någon konstig anledning har de tackat nej.

Har de inte förstått att den humanitära stormakten alltid vet bäst och måste åtlydas??

 


Sparka ut MP från regeringen

15,mars, 10

Den svenska Saudiaffären tycks spåra ur allt mer.

De röda utopisternas oförmåga att begripa realiteter kan skapa stora problem på flera områden, export, handel i allmänhet och politik.

Ibland måste även anarkister som MP begripa att  man måste kompromissa när motståndaren är övermäktig.

Saudi är en stormakt avseende olja som vi är beroende av.  Att de är en diktatur kan inte några naiva markeringar från Sverige göra något åt. Inte heller går det att på kort sikt förändra den interna lagstiftningen som har religiös grund.

Ibland måste  fakta inses och på kort sikt accepteras för att undvika skadeverkningar för Sverige som kan bli avsevärda.

Man måste inse detta och sedan parallellt med rådande tillstånd arbeta med politiska och diplomatiska metoder för att försöka ändra det som vi i väst betraktar som oacceptabelt.

Det är ett långtidsprojekt som omfattar stora delar av den Islamska världen. Att tro att lite sprattel från ett litet land som Sverige kan förändra något snabbt är mer än naivt.

Frågan är om inte Löfvén borde sparka ut MP från regeringen och ta in (v) i stället. (v) har troligen samma grundinställning men är sannolikt mer resonabla och kan inse realiteter.


EU-armé helt rätt

15,mars, 9

J-C Juncker i EU vill skapa en EU-armé. Äntligen, det tar tid innan poletten ramlar ner.

Det är självklart att EU skall ha en militär kapacitet att ställa upp med. Juncker säger själv att EU tycks inte tas på allvar då vi saknar en enad militär identitet.

Så är det tyvärr, en politisk union respekteras inte förrän den kan visa upp militära muskler. Tyskland är positiva, Storbritannien massivt emot. De är USAs medlöpare och agent så det var väntat. Skulle en EU-armé byggas upp skulle USAs inflytande via NATO i Europa minskas. Vilket vore positivt för avspänningens skull, inte minst därför motiveras en EU-armé.

Det kan ske gradvis, tex så kan Lissabonavtalet skärpas med avseende på militär ömsesidiga skyldigheter. Tunga avancerade vapensystem kan finansieras gemensamt och placeras centralt.

Pga avsaknad av en militär EU-pakt så har Ryssland och USA åter ställts nos mot nos.

USA har utnyttjat EUs militära vakuum för att flytta fram sina positioner vilket har återfört situationen till kalla krigets dagar.

En självständig EU-arme skulle fungera som buffert mellan NATO/USA och Ryssland vilket skulle gagna avspänningen. Under förutsättning att NATO/USA monterar ner sina system i Rysslands närzon.


Förankra dem i hemlandet

15,mars, 8

Sista Uppdrag Granskning (UG) hade en snyfthistoria om en somalisk unge – ensamkommande –  som de menar  att Migrationsverket hade gjort fel hemtraktbestämning på. Det hade skett med hjälp av expert på somaliska dialekter.

Hon var nu drygt 12 år och skulle utvisas.

Finns det så lite problem i Sverige så att detta fall var intressant??

Hon visste inte ”om hennes familj fortfarande levde. ”

Skälet för hennes eventuella kvarstannande var att terrororganisationen Al Shabab fanns i hennes hemtrakter.

Skulle denna organisation vara ute efter henne?? Vad fanns det för skäl för henne att komma hit och inte någon av hennes föräldrar?.

Hur kunde hon ha råd att komma hit?? Sannolikt därför att hennes föräldrar var inte några fattighjon utan tillhörde medelklassen. Hon skickades som ett ”ankarbarn”, fick hon stanna så skulle hela familjen få komma hit, troligen  ca 8-15 personer .

Jag har för mig att när fenomenet ”ensamkommande”  började dyka upp för ett antal år sedan så gällde att de hade inte rätt att ta hit anhöriga.

Förmodligen har judinnan Romson, judinnan Ferm och juden Reinfeldt ändrat på detta för länge sedan, för att hämnas på svenska folket eftersom de  röstar på SD.

Eftersom det är så uppenbart att detta är medvetet falska flyktkonstruktioner så skall  Migrationsverket  omedelbart avslå asylansökningar och skicka tillbaka ”ankaret”.

Nu hade detta skett i detta fall men returen skulle ske till ett annat område i samma land! Är det ett problem för oss? Har ungen tagit sig till ett främmande land i norr så är det ett bagatellproblem att ta sig till rätt hemort. Inte vårt problem.

I de fall  där de får stanna på diffusa tvivelaktiga grunder så är det självkart att de inte skall ha rätt att ta hit den familj de kommer från.

Det här är bland det svagaste UG har gjort på länge.

Ensamkommande – statistik


Vad skulle Sverige göra utan dessa allbrighta kvinnor?

15,mars, 8

Det lär var någon slags kvinnodag i dag. Jag hittade ett intressant blogginlägg som kommenterar det och närliggande.

De kompittentta kvinnera


Hatet har media skapat själva

15,mars, 6

Rikspolisen har presenterat ett förslag till åtgärder mot nät- och hatbrott.

Anders Lindberg i AB kommenterar detta på ledarsidan 150305.

Det är precis inget imponerande dokument som Lindberg presterar. Mera tvärtom.

Tex ställer han frågan vad orsaken till  ”hatet” och”hoten” mot journalister beror på.

Det finns ett svenskt ordspråk: ”Som man bäddar får man ligga”.  PK-isterna är övertygade om att detta sammanhang får inte gälla dem. På något egendomligt sätt så tror de att de är några halvgudar som står ovanför oss vanliga.

Om Lindberg menar allvar med frågan så är det ett skrämmande bevis för hur totalt isolerade PK-journalisterna är från verkligheten.

Han tar också ett exempel på en ”hatsajt”, nämligen ”AVPIXLAT”. Vad menar han med det?? Var finns hatet? ”Hat” är ett starkt uttryck och använder man det så bör man också förklara vad man menar.

På redaktionell nivå finns det inte. På kommentarsnivå så uttrycker sig en del tuffare, vad är det för fel i det??

Problemet är följande: Den mediala monopolmaffian, en korrupt politiserad journalistkår räknande inte med att internet skulle avslöja dem och deras simpla krypskytte mot Sverige och svenskarna.

Trots tappra försök att med mer eller mindre kriminella metoder stoppa den alternativa nätpressen så har de inte lyckats.

”Vi ska krossa dem” lär den judiske medieoligarken Bonnier ha uttryckt. Aftonbladet, Lindbergs tidning,  har bedrivit verksamhet åt samma håll.

Den röda journalistflocken har inbillat sig att deras uppgift är att uppfostra och lära folket att tänka rätt. Ungefär som i Maos Kina och i Sovjetunionen. De politiska kommissarierna skulle övervaka så att produktionsfaktorerna tänkte rätt.

När inte röda armén lyckades att stoppa den alternativa pressen så övergick man till att grovt förtala den. Standardvapen är uttryck som ”rasistsajt”, ”nazistsajt” och det mest använda uttrycket ”hatsajt”.

PK-journalisterna tappar totalt fattningen,  i rent vanmäktigt ursinne så skys inga metoder när de upptäcker att de inte längre kan censurera, styra  och politiskt vinkla mediaflödet.

De blir ursinniga när kommenterande läsare uttrycker beska åsikter om företeelser i samhället som PK-isterna lagt ett lock på.  Att hårt kritisera det som uppfattas om missförhållanden i samhället är självfallet inte hat, det är bara den demokratiska rätten att yttra sig.

Det är utomordentligt positivt att det äntligen uppstått en opposition mot den korrupta (sionistiska) alliansen mellan politiker och media vars attackmål sedan länge varit Sverige som nation och svenskarna som folk.

På Folk & Försvar lär Lindberg ha sagt att Avpixlat är ett större hot än terrorism. Ja om han menar hot mot journalistkårens lögner så har han rätt. I annat fall så visar det vilken pinsamt omdömeslös person han är.

150305, igår så var Lindberg inbjuden till Aktuellt för debatt på detta tema med en motpart från SD som inte representerar Avpixlat. Ett medvetet felval av vänstervridna ickeneutrala SVT.

I dag så svarar Avpixlat på Lindbergs enfaldiga påståenden

I går så kom Mediabarometern för 2015 ut.  Aftonbladet har 16% förtroende bland läsarna, Expressen 11%.  Om det fanns individer med friska hjärnor på dessa tidningar så borde de dra snabba slutsatser.  Det händer inte, demokratins dödgrävare fortsätter envetet mot stupet.

Svar från Avpixlat – Artikel


Ta pengarna där de finns

15,mars, 3

Regeringen vill slopa överskottsmålet på 1% i de offentliga finanserna. I stället skall ett balansmål införas dvs plus minus noll.

Förra året gick de offentliga finanserna back med ca 85 miljarder.

Pengarna behövs för att täcka hålen anser man.

Hur vore det att ta pengarna där de finns?  Biståndet är ca 40 miljarder ca 4,5% av statsbudgeten. Sänk till 1% av statsbudgeten som jag föreslagit så frigörs ca 30 miljarder. 10 miljarder behöver försvaret/år men 20 miljarder blir fritt till annat.

Invandringen kostar säkert brutto långt över 100 miljarder.  Alltså mer än 10% av statsbudgeten. Totalt så överför politikerna minst 15% av statsbudgeten till utlänningar i olika former. Är det rimligt?? Självfallet inte. Men politiker som öppet visar sitt förakt för väljarna har inga problem med detta.

Skär ner anslagen till invandringen till 50% så frigörs mer än att slopa 1%-målet.