Hotell Reinfeldt kostar 5500/dygn

14,maj, 1

Kriminalvårdens intagna kostar 5500/dygn. Det ligger skyhögt över andra länders kostnader.

Rättssystemets lokaler ägs och förvaltas av ”Specialfastigheter”, ett bolag som är till 100% ägt av staten och sorterar under Finans- departementet. Där som bekant Anders Borg är chef.

Bolagets avkastning på eget kapital var förra året drygt 20%. Det är långt över  bankernas höga kvartalsvinster.

Om kostnaden beror på orimliga hyror eller allmän ineffektivitet i systemet kan jag inte avgöra.

Kriminalvården har en mängd anstalter i landet. Många tämligen små. Men även de små anstalterna måste ha ett omfattande säkerhetssystem och administration. Det blir således mycket dyrt utslaget per intern.

Jag har länge haft åsikten att ca 70% eller mer av dessa anstalter bör läggas ned. I stället bygger man en stor centralanstalt där man kan samla resurserna och åstadkomma en kraftig effektivitetsförbättring.

Förslagsvis läggs anstalten djupt inne i skogarna i Härjedalen eller Jämtland.

Kostnader – Artikel

 

Annonser