Åntligen en viss skärpning av IT-straff

Efter mycket svårt tänkande så har Justitiedepartementet bestämt att straffet för IT-brott skall ökas. Något. Från löjliga 2 år till 6 år.

Det borde varit minst 15 år.

Hela samhället är idag beroende av datasystem och att dessa fungerar. Att sabotera eller att göra intrång i dessa system borde betraktas som ett mycket allvarligt brott som kompromisslöst borde bestraffas hårt. Det är en form av allvarlig terrorism. I stället har politikerna betraktat IT-brott som ett slags marginellt ofog.

De nuvarande paragraferna mot IT-brott är så primitivt skrivna att man undrar varför har inget hänt på detta område för länge sedan. De borde skrivas om helt för att avspegla den situation som råder idag.

Så här ser de ut:

”8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2012:280).”

”9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Lag (2007:213).”

Observera de ålderdomliga formuleringarna ”automatiserad behandling”. Det tyder på att paragrafen kom till i början på 70-talet.

Paragrafer i brottsbalken som berör närliggande problematik:

”9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.

”9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239).”

Egendomligt att straffen hela tiden är begränsade till två år. Jag har för mig att just två år är angivet som en gräns för polis och åklagares åtgärder. Under två år så är det mindre viktigt. Allt för att spara pengar åt staten?

Ovanstående paragrafer är kopierat från LAGEN.NU. En mycket bra sida för att studera gällande lagstiftning. Ofta finns kommentarer till paragraferna. Observera att denna sida inte kommer från någon myndighet utan har tillkommit på privat initiativ för att göra juridiken läsbar.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: