Borg ett hot mot försvaret och Sverige

13,september, 1

Anders Borg säger att han gärna fortsätter en fyraårsperiod till som finansminister.

Detta hot är ett mycket tungt skäl till att inte rösta på moderaterna och alliansen i nästa val.

Nu kommer  krav från regeringen om att ca 1800 personer i försvaret skall bort. Den sk försvarsministern säger dock att hon skall kräva mer pengar till försvaret. Sensationellt. Hon riskerar att få sparken av Borg som helt ensam avgör försvarets finansiering. VDn för Afrikaimport AB har annat att syssla med.

I en rapport från krigsvetenskapsakademin som kom i början av året, så sågas det nya försvaret 2019 fullständigt.

Citat:

”För liten underhållsorganisation, dålig kommunikationsförmåga och för svagt luftvärn gör att Sveriges försvarsförmåga kommer att vara mycket låg när det nya försvaret står klart 2019. Det visar en bred analys som gjorts av en grupp inom Kungliga krigsvetenskapsakademien och som breddar ÖB:s besked att Sverige kan försvaras i en vecka.”

Underhållsförbanden bakom stridslinjen saknas i stor utsträckning.När ammunition och bränsle är slut så är det bara att kapitulera eller fly. Inget effektivt luftvärn. Med mera, med mera. Det sk insatsförsvaret är en bluff  som inte kommer att fungera vilket även ÖB i praktiken sagt.

Nuvarande modell måste skrotas. Ett moderniserat försvar av den gamla typen måste sättas upp. Partiell värnplikt måste införas.
Försvarsbudgeten måste tillföras minst 10 miljarder årligen för att ett fungerande försvar skall erhållas. Dessutom måste budgeten inflationssäkras vilket borde vara en självklarhet för folk med rent mjöl i påsen till skillnad från vapenvägraren och försvarshataren Borg.

Enligt Aftonbladet så har ÖB börjat planera för nedläggning av marinen, ett helt vapenslag.  Det är inte hans önskemål utan en följd av den försvarsfientliga regeringens misshandel av försvaret.  En enkät i AB där frågan var: Satsar vi för lite på försvaret? gav svaret att hela 84% svarade JA på den frågan!!!  Har svenska folket vaknat?? Är det möjligt?  En sak är säker, den här regeringen kommer att fortsätta att hata försvaret.

Ytterligare nedskärning i försvaret – SR

Försvarsförmågan mycket låg, rapport – SR

Nedläggning av marinen – AB