Alkohol knark och missbruk

10,november, 2

Missbruket kostar 150 miljarder enligt ny rapport. Alkohol och knark ungefär lika mycket vardera, drygt 60 miljarder.

Vem är ansvarigt för detta då? Den enskilde individen kan sägas om om man vill göra en ytlig analys.  Riktigt så lätt kan man nog inte se på saken.

Staten säljer knark i form av alkohol. Därmed så säger staten: Folket behöver knark.

Staten tillåter dessutom försäljning av ytterligare en form av narkotika, tobak.

Spriten orsakar ensamt kostnader på drygt 60 miljarder, då finns det stark anledning att göra något åt det. Vad görs? I stort sett ingenting utöver viss information om alkoholens skadeverkningar i vissa sammanhang.   Det är en lam, förlåtande och överslätande attityd till alkoholproblemen. ”Alla behöver vi ju knark”, det är mycket av den underliggande värderingen.

Samtidigt så bedriver samma stat hård jakt på annan narkotika som inte staten säljer. Är det rädsla för konkurrens eller någon annan insikt?

Det är sant att viss annan narkotika ger obehagliga och drastiska effekter både på individen och indirekt på samhället.

Det är dock en märklig inkonsekvens från statens sida att sälja det ena och kriminalisera det andra.

Vad skall man göra med alkoholen?. En enkel åtgärd är att införa motboken som var ett effektivt medel för att begränsa konsumtionen. En annan självklar åtgärd som borde vidtagits för länge sedan är att starkt begränsa införselkvoterna från EU.

Varför alkohol? Ett urgammalt berusningsmedel som har den bedrägliga effekten att inte ge omedelbara märkbara skador på individen.  Det som uppfattas positivt med alkoholen torde vara att den ger en viss berusningskänsla samt har en avslappningseffekt. Det sistnämnda pga att alkoholen är ett nervgift. Det är nog i många fall denna effekt som känns positiv. Ungefär samma effekt som Valium eller Prozac eller andra ”lyckopiller”.

Om nu staten skall fortsätta att sälja knark så borde man utveckla produkten så att den blir mindre skadlig. Vad har gjorts? Inget vad jag vet med ett undantag.  Jag har länge haft idén att ersätta alkoholen med något annat som har de ”positiva” effekterna som alkoholen ger men drastiskt mindre  fysiska, psykiska och sociala skadeverkningar.

Man borde ha målsättningen att det nya skall ge max 50% fysiska skador och max 25% övriga skador relativt alkoholen.

I England finns ett sådant projekt.  I detta försöker man ersätta alkohol med något bättre utan de vanliga skadeverkningarna. Projektet motarbetades delvis av myndigheterna otroligt nog. Hur läget är nu vet jag inte. Det finns starka ekonomiska intressen som vill stoppa en sådan utveckling.

Jag gissar att amfetamin och kokain kunde vara ingredienser. Observera i små doser. Plus andra substanser som experter  känner till. Helst skulle drycken ha sådana egenskaper att  i stora doser så mår individen sämre. Detta inträffar med alkohol också , men med  andra negativa effekter.

Problemet med tillvänjning är troligen svårt att helt komma från. Poängen med det nya skulle vara att även vid missbruk så blir konsekvenserna mycket mindre än med alkohol. Varför heter det ”Coca-Cola”? Jo därför att tillverkaren ville tillsätta en mindre mängd cocain i drycken. Dock stoppade myndigheterna detta. I stället så tillsattes koffein, något som vi missbrukar varje dag i form av kaffe.

Det här engelska projektet borde den svenska regeringen och alla andra regeringar stödja och prioritera. Tänk på de katastrofala effekterna som alkoholen haft i Ryssland.

Det vanliga knarket då?  En enkel och effektiv metod är att erbjuda missbrukarna gratis knark under kontroll. Det skulle knäcka mycket av knarkhandeln samt kraftigt minska kriminaliteten som ofta är kopplad till narkotikamissbruk.

SVD

Annonser

Mutor och Arkelsten.

10,november, 1

Fallet Arkelsten har blivit en ny lösnummerbubblare för kvällspressen.  Som vanligt så undviker man kärnfrågan.  För att det skall kallas som muta: Har Arkelsten arbetat politiskt som lobbyist för företagens kommersiella intressen eller skaffat sig personlig vinning av det inträffade ??

Hon lär ha nämnt Shell vid namn i riksdagen då  hon påpekade dess verksamhet map  alternativa bränslen.  Det kan knappast sägas vara ett stöd för Shell. Som engagerad i miljöfrågor så är det rimligt att hon sätter sig in i vad företagen  sysslar med när det gäller alternativa bränslen och dylika frågor. Hon lär även ha kört en BMW med nytt bränsle. Har hon därför pushat för BMW?

Tror inte det.   Det hela är hittills en mediabubbla för att  sälja tidningar.

SVD