Det behövs mera ”betygshets”

08,mars, 23

SVD brännpunkt så blir Jan Björklund hårt angripen av en docent i pedagogik.

Docenten kallar Björklunds skolpolitik för betygshets. Han tycker att detta hör hemma på 1800-talet. Hänvisar också till ”forskning och beprövad erfarenhet”.

Björklund kan ta detta med lugn och ett smil. 68:orna börjar tydligen att känna sig pressade.

Docenten hänvisar frekvent till ”vetenskap och forskning”. Som skulle stå i motsats till betygskrav?

Man skulle kunna krossa hela hans vänstermos med följande fråga: Fungerade skolan bättre eller sämre med avseende på kunskaps- förmedling före 1968??

Alla vet svaret.

Så detta nys om att prov och betyg bara ger ytliga kunskaper. Utan betyg så blir det ”djupkunskaper”. Det skulle innebära att om eleverna vet att det inte ges några betyg så skulle de jobba hårdare mellan proven?? Hur många tror på det utom vänsterdocenten??

Docenten anser att Björklunds ideér motsvarar målsättningen på 1800-talet då skolan skulle skapa underdåniga individer. Detta hemska klarade man med hjälp av katederundervisning, disciplin och utantilläxor.

Idag ska skolan utbilda initiativrika, kreativa och ansvarstagande individer menar han.

Vi vet hur det ser ut idag. Ingen disciplin – kreativt? Elever som slår lärare på käften – initiativrikt? Inga hemläxor eller krav – ansvarstagande?

Forskning visar tydligt att fokusering på betyg och prestation leder till sämre kunskaper jämfört med att betona och stimulera elevernas nyfikenhet och inre lust att lära.

Återigen denna ”forskning”. Garanterat tillrättalagd vänsterflum för att skenlegitimera 68:ornas irrläror.

En liten försynt fråga: Vad är det som hindrar att man kombinerar stimulans av elevernas nyfikenhet och inre lust att lära med betyg?

För elever med kompetenta lärare så är inte betyg något problem. Inkompetenta lärare är livrädda för betyg eftersom det kan avslöja deras bristande förmåga.

För normalt funtade elever så är betygen en stark drivkraft att bedriva effektiva studier. Påståendet att betyg sänker motivationen gäller inte för majoriteten.

Jag kan ge honom lite rätt map betyg och motivation. Ett dåligt betygssystem som uppfattas av eleverna som orättvist kan möjligen knäcka en del. Det nuvarande primitiva systemet med endast tre godkända steg är för grovt. Vissa känner att de inte får rätt betyg eller att de inte har kapacitet för att nå nästa betygssteg. Därför
är det viktigt med ett betygssystem som belönar eleverna för det de presterar och inte upplevs orättvist.

Det är därför som det nuvarande betygssytemet skrotas och ersätts med ett bättre. Men varför dra i långbänk med införandet??

Forskningen om skolutveckling visar att lärare och skolledare i högre grad behöver bli huvudaktörer i kunskapsbildningen om lärande och undervisning.”

Vilken dråplig formulering!! Förstår han vad han säger?

Rektorer och lärare måste begripa bättre vad de sysslar med, liksom förstå verksamheten !!

Instämmer.

Docenten tycks tro att betyg är något slags pedagogiskt huvudinstrument. Det är det självfallet inte. Betyg är en självklar efterkontroll av att skolans utbildningsverksamhet fungerar. Precis som man kontrollerar all annan verksamhet i samhället i olika avseenden.

Det som retar docenten och hans kolleger är att betygen avslöjar hur dåligt vänsterskolan fungerar.

Herr docenten avslutar med att han tror att Björklunds ”ovetenskapliga experiment ” kommer att bli dyrbart.

Det hoppas jag också. På så sätt att voodoovänstern inom skolvärlden får sparken och att herr docenten får anmäla sig på arbets- förmedlingen.

Det är inte Björklunds ”experiment” som blir dyrbart, det är vänsterns experiment med elever och skolan under de senaste 30 åren som har blivit fruktansvärt dyrt för samhället. Inte minst map det stora antalet personliga tragedier som skapats inom elevkategorin.

Tillägg 080324:
I Rapport så meddelas att i en undersökning så visar det sig att 71% av svenska folket vill ha betyg före klass 8. Av sosseväljare så vill 66% ha tidigare betyg.Av vänsterpartiets väljare så vill 48% ha tidigare betyg trots att partiet officiellt inte vill ha betyg alls.

Tänk att det finns så många betygshetsare bland folket. Som dessutom inte förstår ”forskningen”.


Vinna eller försvinna

08,mars, 22

Använd huggtänderna tycker SVD på ledarsidan. Det som i första hand åsyftas är marknadsföringen av tandvårdsreformen som innebär ett starkt förbättrat högkostnadsskydd. Men om jag fattat saken rätt så försvinner den generella subvention som finns nu vilket torde innebära högre kostnader för mer normal tandvård.

Vad rubriken i övrigt avser är bristen på aggressiv marknadsföring av regeringens förslag. Den kritiken är rätt. Det är naivt att tro att folk och opposition skall jubla över det som görs.

Från vänsterhåll så finns det sällan någon gräns för vulgär vinkling och attack på regeringens förslag. Slår man inte tillbaka så blir detta en ”sanning” för många.

Regeringen måste in på samma spelplan som vänstern använder och använda samma metoder annars blir man en loser.

Det är naivt att tro att man kan sätta näsan i vädret, se förnäm ut och tro att ”sanningen” skall segra.


Ny variant av äldremobbande

08,mars, 21

I Surahammar har man problem med byggande för +55-kategorin.

Man hade tänkt att bygga markbostäder någonstans i centrum men det blev för dyrt.

Det finns en kö på 50 familjer till sådana lägenheter. Vi måste ju hitta boende för ”de här” annars flyttar de till annan ort säger byggansvarig i kommunen.

Jag reagerar starkt på att man utpekar folk som har fyllt 55 som några nedgångna vrak som behöver äldreanpassade lägnheter för att klara sig. Det är bara ett ny variant av äldremobbande nu klart formulerat av politiker.

Visst finns det folk som är vrak i tidig ålder det har det alltid funnits, det finns missbrukare som är vrak och dör i 35-årsåldern.

Det innebär inte att man har rätt att generalisera och stämpla 56-åringar som utslagna individer med speciella behov. Det är en förolämpning av dem som befinner sig mellan 55 och 65 år.

Det här sättet att uttrycka sig bara spär på den diskriminering av ”äldre” som redan finns i Sverige.

I dag är folk så pass fysiskt pigga att inte ens vid 65 år så finns det särskilt stora behov av specialbostäder.

Man borde kalla detta specialboende +70-bostäder med tillägget att vid speciella skäl så kan yngre komma ifråga.


Asylanterna

08,mars, 21

I Norge har man konstaterat att asylsökande (Jag säger inte flyktingar) förstör fingertopparna så att det inte går att ta fingeravtryck på dem.

Därmed så har de demonstrerat att de inte har rent mjöl i påsen. Det borde vara ett starkt skäl att avvisa dem direkt.


Klass 9A 080318

08,mars, 19

Omotiverade och dåligt självförtroende, det var startläget för 9A när projektet började.

Sedan har de flesta höjt sig avsevärt, visat bättre resultat och bättre intresse för sina studier och sin personliga situation. Tidigare var de flesta inställda på gymnasiets IV-program. De räknade inte med att klara kraven för ett ordinarie program.

Dock hade många reviderat sin uppfattning och siktade på ett specifikt program.Men, som det uttrycktes, vägen dit var lång för många.

Tydligen hade det varit något krismöte, kommunansvariga hade ifrågasatt projektet och till och med befarat att eleverna tog skada. Kanske skulle de känna sig som ”filmstjärnor” och påverkas negativt.

Projektet fortsätter dock.

Man kan inte utesluta att TV-bevakningen på något sätt påverkar eleverna. Eventuellt att de skärper sig extra bara pga TV. Mitt intryck var att det var tämligen slött i början trots TV.

En annan fara med projektet och TV-bevakningen är att de nya lärarna som stämplats som elitlärare frestas att sätta höga betyg bara för att bekräfta att de är bättre än andra lärare.

Jag tror inte faran med detta är så stor. Lärarna har tagit tag i situationen på ett kraftfullt sätt och också fått eleverna med sig.

För att att återgå till startläget, omotiverade med dåligt själv- förtroende. Varför det? Jo det beror på bristande ledarskap. Från skolledning till den enskilda läraren.

När för mycket flyter omkring utan ledning då släpper eleverna taget och lägger av.

Slappheten och den dåliga ledningen har stöd i läroplanen där det sägs att eleven skall planera sina egna studier. En farbror som ibland uttryckt vettiga saker ansåg att utbildningen skulle vara ”lustfylld”. Även detta står i läroplanen.

Visst finns det stora möjligheter att göra utbildningen intressant med PC och interaktiva program tex . Tyvärr tror jag att det är brist på kvalificerad programvara.

Att prata om att utbildningen skall vara ”lustfylld” blir lite löjligt. Typisk flum från skolverket. Det omtalade ”lärandet” kan inte alltid vara kul. Det kräver ibland hårt arbete och ibland tar det emot. Tillvaron är inte alltid kul och skall heller inte vara det.

Sossarna har fått mycket skäll för skolan vilket de förtjänar. Dock, nuvarande läroplan LPo94 underteckandes med stor säkerhet av skolminister Beatrice Ask och statsminister Carl Bildt.

Länk till Klass 9A 080325 


Rottweilerangrepp stat

08,mars, 18

En tioårig pojke dödades i södra Finland av en rottweiler meddelar Aftonbladet.

För vilken gång i ordningen har en attack från en Rottweiler inträffat under det senaste året?? Det är otaliga, rena epidemin. De har passerat de vanliga kamphundarna i attacker och aggressivitet.

De har alltid ansetts opålitliga men ändå köper folk dem. Kan det vara så att det ljusskygga klientelet har skiftat från vanliga kamphundar till rottweiler pga den negativa fokus kamphundarna fått??

Eller är folk snea i huvudet?

Observera den cyniska kommentaren:

Rottweilerattacker med dödlig utgång förekommer då och då allteftersom rasen blivit populärare. I Sverige ligger rottweilern sedan flera år som nummer sex på listan över landets mest populära hundar.”

Vi kanske skall acceptera att en och annan stryker med?

Regeringens ”skärpning” av lagstiftningen är näst intill verkningslös enligt polisen.

Erlandsson känner tydligen starkt både för korkade hundar och korkade hundägare.

080609
I Aftonbladet meddelas att en Rottweiler gått till attack mot två små barn. Helt oprovocerad.
Nu igen.   Denna hundras måste  omedelbart förbjudas hos privatpersoner. Som vakthund hos vaktbolag kanske den passar.

081010
Från Aftonbladet: En 27-årig hundägare släppte hunden medvetet. Hunden var en korsning mellan schäfer och rottweiler. Hunden rusade direkt in på gården till ett daghem. Han angrep oprovocerad en unge,  högg honom i ansíktet och vägrade släppa taget. Efter att personalen slagit hunden med en stol släppte  hunden greppet.  En schäfer beter sig inte på detta sätt. Det var alltså anlagen från rottweilern som orsakade angreppet. Än en gång. Dessa hundar är tydligen sjuka i huvudet och är livsfarliga. I detta falet så var det helt och hållet ägarens fel som släppte honom.  Hunden avlivades.

081225 Expressen:
”…Brevbäraren Keith Davies var i full färd med att dela ut julkort när han attackerades av två rottweilers. Nu vårdas den 54-årige mannen på sjukhus efter att nästan fått armen avsliten.

– Han fick fruktansvärda skador. Det är svårt att föreställa sig den skräck han måste ha gått igenom, säger en representant för postverket till Sky News….”

091102 Aftonbladet
En nioåring blev attackerad  i Hälsingborg av en rottweiler när han närmade sig en kamrat som rastade hunden.  Den som förde hunden kunde inte stoppa den.  Hunden vägrade att släppa greppet om armen.   Nioåringen fick  bitskador och blödde.  Överlevde dock.

Ca 100407
Nytt angrepp av en rottweiler.  Högg en 5-åring i huvud och hals.  Skadorna betecknades som svåra. Bara tur att han klarade sig. Rottweilern framstår mer och mer som en av de farligaste hundraserna. I klass med kamphundar.

100501
Rottweiler angrep omotiverat 5-årig flicka i Umeå. Hunden avlivades.

100809
Joggande kvinna angreps av oprovocerad av rottweilerhanne som slitit sig från ägaren. Fick svåra skador på armar och ben. Mnst en vecka på sjukhus.

110921
Rottweiler angrep utan skäl annan hund samt bet ägaren. I Västerås.

Omkring årsskiftet 2011/12
En Rottweiler slet sig från den kvinnliga ägaren och angrep oprovocerad ett barn i närheten.En åskådare ingrep och lyckades stoppa det pågående angreppet. Annars är det troligt att barnet dödats eller fått svåra skador. Polisen tog hand om hunden och avlivade den.

121009
Oprovocerad attack på 6-åring. Överlevde.Fängelse eller psyken ?

08,mars, 15

I DN på ledarsidan så kommenteras regeringens förslag att sätta psyksjuka i fängelse. DN är starkt emot förslaget.

Tidigare har det väl varit så att de som bedömts psyksjuka har inte kunnat dömas till fängelse utan placerats på specialanstalt för vård.

Problemet har varit att en del av dessa ”psykfall” har tillfrisknat anmärkningsvärt fort och skrivits ut. Detta med en total vårdtid som långt underskridit det fängelsestraff de annars skulle dömts till. Det ser ju inte särskilt snyggt ut.

Den naturliga lösningen på detta borde vara en kombination av vård och fängelse.

Först så så sätts en dom som inte tar hänsyn till att individen är psyksjuk. Om han bedöms behöva vård börjar han strafftiden på en vårdanstalt. Blir han frisk före det nominella straffets längd så överförs han till fängelse tills tiden tjänats av.

Att sätta en uppenbart sjuk person på vanligt fängelse kan inte vara lämpligt. Dels kan han vara en fara för övriga intagna eller tvärtom, han blir utnyttjad.

Det måste i så fall inrättas speciella  avdelningar på fängelserna där de samtidigt kan få vård.

Då är det sannolikt bättre att utnyttja de specialanstalter för vård som finns enligt mitt tidigare förslag.