Asylanterna

08,mars, 21

I Norge har man konstaterat att asylsökande (Jag säger inte flyktingar) förstör fingertopparna så att det inte går att ta fingeravtryck på dem.

Därmed så har de demonstrerat att de inte har rent mjöl i påsen. Det borde vara ett starkt skäl att avvisa dem direkt.


Klass 9A 080318

08,mars, 19

Omotiverade och dåligt självförtroende, det var startläget för 9A när projektet började.

Sedan har de flesta höjt sig avsevärt, visat bättre resultat och bättre intresse för sina studier och sin personliga situation. Tidigare var de flesta inställda på gymnasiets IV-program. De räknade inte med att klara kraven för ett ordinarie program.

Dock hade många reviderat sin uppfattning och siktade på ett specifikt program.Men, som det uttrycktes, vägen dit var lång för många.

Tydligen hade det varit något krismöte, kommunansvariga hade ifrågasatt projektet och till och med befarat att eleverna tog skada. Kanske skulle de känna sig som ”filmstjärnor” och påverkas negativt.

Projektet fortsätter dock.

Man kan inte utesluta att TV-bevakningen på något sätt påverkar eleverna. Eventuellt att de skärper sig extra bara pga TV. Mitt intryck var att det var tämligen slött i början trots TV.

En annan fara med projektet och TV-bevakningen är att de nya lärarna som stämplats som elitlärare frestas att sätta höga betyg bara för att bekräfta att de är bättre än andra lärare.

Jag tror inte faran med detta är så stor. Lärarna har tagit tag i situationen på ett kraftfullt sätt och också fått eleverna med sig.

För att att återgå till startläget, omotiverade med dåligt själv- förtroende. Varför det? Jo det beror på bristande ledarskap. Från skolledning till den enskilda läraren.

När för mycket flyter omkring utan ledning då släpper eleverna taget och lägger av.

Slappheten och den dåliga ledningen har stöd i läroplanen där det sägs att eleven skall planera sina egna studier. En farbror som ibland uttryckt vettiga saker ansåg att utbildningen skulle vara ”lustfylld”. Även detta står i läroplanen.

Visst finns det stora möjligheter att göra utbildningen intressant med PC och interaktiva program tex . Tyvärr tror jag att det är brist på kvalificerad programvara.

Att prata om att utbildningen skall vara ”lustfylld” blir lite löjligt. Typisk flum från skolverket. Det omtalade ”lärandet” kan inte alltid vara kul. Det kräver ibland hårt arbete och ibland tar det emot. Tillvaron är inte alltid kul och skall heller inte vara det.

Sossarna har fått mycket skäll för skolan vilket de förtjänar. Dock, nuvarande läroplan LPo94 underteckandes med stor säkerhet av skolminister Beatrice Ask och statsminister Carl Bildt.

Länk till Klass 9A 080325 


Rottweilerangrepp stat

08,mars, 18

En tioårig pojke dödades i södra Finland av en rottweiler meddelar Aftonbladet.

För vilken gång i ordningen har en attack från en Rottweiler inträffat under det senaste året?? Det är otaliga, rena epidemin. De har passerat de vanliga kamphundarna i attacker och aggressivitet.

De har alltid ansetts opålitliga men ändå köper folk dem. Kan det vara så att det ljusskygga klientelet har skiftat från vanliga kamphundar till rottweiler pga den negativa fokus kamphundarna fått??

Eller är folk snea i huvudet?

Observera den cyniska kommentaren:

Rottweilerattacker med dödlig utgång förekommer då och då allteftersom rasen blivit populärare. I Sverige ligger rottweilern sedan flera år som nummer sex på listan över landets mest populära hundar.”

Vi kanske skall acceptera att en och annan stryker med?

Regeringens ”skärpning” av lagstiftningen är näst intill verkningslös enligt polisen.

Erlandsson känner tydligen starkt både för korkade hundar och korkade hundägare.

080609
I Aftonbladet meddelas att en Rottweiler gått till attack mot två små barn. Helt oprovocerad.
Nu igen.   Denna hundras måste  omedelbart förbjudas hos privatpersoner. Som vakthund hos vaktbolag kanske den passar.

081010
Från Aftonbladet: En 27-årig hundägare släppte hunden medvetet. Hunden var en korsning mellan schäfer och rottweiler. Hunden rusade direkt in på gården till ett daghem. Han angrep oprovocerad en unge,  högg honom i ansíktet och vägrade släppa taget. Efter att personalen slagit hunden med en stol släppte  hunden greppet.  En schäfer beter sig inte på detta sätt. Det var alltså anlagen från rottweilern som orsakade angreppet. Än en gång. Dessa hundar är tydligen sjuka i huvudet och är livsfarliga. I detta falet så var det helt och hållet ägarens fel som släppte honom.  Hunden avlivades.

081225 Expressen:
”…Brevbäraren Keith Davies var i full färd med att dela ut julkort när han attackerades av två rottweilers. Nu vårdas den 54-årige mannen på sjukhus efter att nästan fått armen avsliten.

– Han fick fruktansvärda skador. Det är svårt att föreställa sig den skräck han måste ha gått igenom, säger en representant för postverket till Sky News….”

091102 Aftonbladet
En nioåring blev attackerad  i Hälsingborg av en rottweiler när han närmade sig en kamrat som rastade hunden.  Den som förde hunden kunde inte stoppa den.  Hunden vägrade att släppa greppet om armen.   Nioåringen fick  bitskador och blödde.  Överlevde dock.

Ca 100407
Nytt angrepp av en rottweiler.  Högg en 5-åring i huvud och hals.  Skadorna betecknades som svåra. Bara tur att han klarade sig. Rottweilern framstår mer och mer som en av de farligaste hundraserna. I klass med kamphundar.

100501
Rottweiler angrep omotiverat 5-årig flicka i Umeå. Hunden avlivades.

100809
Joggande kvinna angreps av oprovocerad av rottweilerhanne som slitit sig från ägaren. Fick svåra skador på armar och ben. Mnst en vecka på sjukhus.

110921
Rottweiler angrep utan skäl annan hund samt bet ägaren. I Västerås.

Omkring årsskiftet 2011/12
En Rottweiler slet sig från den kvinnliga ägaren och angrep oprovocerad ett barn i närheten.En åskådare ingrep och lyckades stoppa det pågående angreppet. Annars är det troligt att barnet dödats eller fått svåra skador. Polisen tog hand om hunden och avlivade den.

121009
Oprovocerad attack på 6-åring. Överlevde.Fängelse eller psyken ?

08,mars, 15

I DN på ledarsidan så kommenteras regeringens förslag att sätta psyksjuka i fängelse. DN är starkt emot förslaget.

Tidigare har det väl varit så att de som bedömts psyksjuka har inte kunnat dömas till fängelse utan placerats på specialanstalt för vård.

Problemet har varit att en del av dessa ”psykfall” har tillfrisknat anmärkningsvärt fort och skrivits ut. Detta med en total vårdtid som långt underskridit det fängelsestraff de annars skulle dömts till. Det ser ju inte särskilt snyggt ut.

Den naturliga lösningen på detta borde vara en kombination av vård och fängelse.

Först så så sätts en dom som inte tar hänsyn till att individen är psyksjuk. Om han bedöms behöva vård börjar han strafftiden på en vårdanstalt. Blir han frisk före det nominella straffets längd så överförs han till fängelse tills tiden tjänats av.

Att sätta en uppenbart sjuk person på vanligt fängelse kan inte vara lämpligt. Dels kan han vara en fara för övriga intagna eller tvärtom, han blir utnyttjad.

Det måste i så fall inrättas speciella  avdelningar på fängelserna där de samtidigt kan få vård.

Då är det sannolikt bättre att utnyttja de specialanstalter för vård som finns enligt mitt tidigare förslag.


Fel att avreglera helt

08,mars, 15

DN debatt argumenterar två representanter för Apoteksbolaget för monopolets avskaffande.

Det som förvånar mig är att man refererar till Norge som ett positivt exempel.

De rapporter som kommit därifrån tidigare är massivt negativa. Det som hänt där var att ett mindre antal privata företag bildats som i praktiken fungerar som ett oligopol. De konkurrerar alltså inte som meningen var.

I praktiken har det medfört att priserna på medicin har ökat.

Man bör ta lärdom av detta och undvika den situationen i Sverige. Lämpligen genom att behålla 40-50% av apoteksbolaget och släppa resten fritt.

Med ett reducerat Apoteksbolag som inte är vinstmaximerande så utgör detta ett hinder för de fria bolagen att maximera vinsten genom höga priser. De kommer då att i stället att försöka att maximera vinsten genom att försöka pressa inköpspriserna i stället. Det är ju poängen med förslaget om avreglering.

Förutsättningen för att det skall fungera är just en motvikt i form av ett statligt företag finns.

Vad jag förstår så finns inte den motvikten i Norge och därför så har inte avregleringen fungerat som avsett.

Det är en naiv föreställning hos liberaler att avreglering och privat företagsamhet alltid gynnar kunderna.

Avregleringen av elmarknaden är ett skräckexempel.


Kata(S)trofen Borg

08,mars, 15

Enligt Göran Skytte i SVD så har Borg uttryckt ett antal extremfeministiska dumheter i Sydsvenskan.

Bland annat ”kvinnor arbetar för lite”.

Mera:

Det finns en könsmaktsordning. Det vill jag ändra på. Jag är övertygad om att det är möjligt. Därför är jag feminist.”

Redan små barn möts av olika förväntningar och tilldelas olika roller.”

Sydsvenskan 8/3:

”Finansminister Anders Borg utsågs till 2008 års ”hedersjänta” av moderatkvinnorna, när partiets kommunala rikskonferens avslutades i Göteborg på lördagen.

GÖTEBORG. Det är första gången moderatkvinnorna utser en hedersjänta. Ordförande Magdalena Andersson motiverade valet med att Anders Borg är en självklar feminist som betonar kvinnors roll i det tillväxtfrämjande arbetet.
Årets Jante, som årligen ges till någon som varit bakåtsträvande, inskränkt och fördomsfull, gick till Riddarhuset för dess ovilja att införa kvinnlig representation i sin ledning.”

Min kursivering och färgsättning.

Symptomen syns ju även på utanverket. Hästsvans vid 40 års ålder. Hästsvans trots en befattning som finansminister och hög representant för Sverige i Internationella sammanhang.

Han är östgöte vilket är en stor del av förklaringen.

Uttalandet om barnen och ”förväntningarna” tar priset. Det gamla stupidargumentet från 68:orna att könet är en social konstruktion. Det framtida könet beror på vilka leksaker man ger barnen.

Finns det inte vårdinstitutioner för sådant här??

Han ser kvinnor som inkomstmaskiner för staten. Fler som jobbar , mera skattepengar.

Han är en enda stor pinsamhet, inte bara till det yttre. Skall alliansen ha en chans att vinna nästa val så måste Borg väck.


Debatt hur?

08,mars, 14

I SVD så diskuteras  P1s debattprogram och den kritik som framkommit.

Jag har inte riktigt förstått den hårda kritiken mot debattledaren. Jag brukar vara ganska uppmärksam och kritisk till dåliga program. Man kan ifrågasätta vissa debattämnen men på det hela taget tycker jag att hon gjort ett hyfsat jobb.

Det som tydligen retat en del att det har varit för mycket folk och att det blivt lite stökigt ibland.

Det är problemet med att ta dit mycket folk att det kan bli spontandebatter ibland som kan vara svåra att styra. Det kräver tuff ledning av debattledaren.

Den gamla stilen var att dela in i ”blå” och ”röda” laget där 3 – 4 personer fick hänga på varsin bänk och stirra på varandra.

Det gav en mer disciplinerad debatt som kanske verkade seriösare men gav samtidigt en tråkigare stämning.

Om man i nuvarande program väljer ett ”lättviktigt” ämne och 2-4 tyngre så tycker jag att det är OK. Den nuvarande stilen ger en livligare och spontanare debatt som jag tror många uppskattar.

Sedan tar vissa upp problemet partiskhet. Debattledaren skall naturligtvis sträva efter en balanserad debatt men absolut jämvikt med det nuvarande upplägget kan vara svårt att uppnå.


Slutet för dagis?

08,mars, 13

Så börjar info dyka upp (SVD) under vetenskaplig form om sådant som har varit känt sedan mycket lång tid mer eller mindre intuitivt.

Små barns behov av känslomässig närkontakt med föräldrarna under de första två åren.

Länk till senare artikel i SVD på detta tema.

Även behov av stimulans för att hjärnan skall utvecklas på rätt sätt. Behovet av att utveckla en trygghetsrelation till omgivningen, i första hand föräldrarna.

Några citat:

”Men att det lilla barnets hjärna är så formbar medför också risker. Den sociala hjärnan anses vara särskilt känslig för de erfarenheter som barn gör mellan sex och arton månaders ålder. Blir man försummad under den perioden kan det hindra utvecklingen av hjärnan och försämra den emotionella förmågan. ”

”–När ett barn växer upp under miserabla psykiska och fysiska förhållanden går skadan inte helt att reparera. Modellerna för hur man förhåller sig till omgivningen sitter kvar på ett biologiskt plan, säger Britta Blomberg.”

”Erfarenheterna under spädbarnstiden lägger även grunden för hur vi hanterar stress senare i ­livet. ”

”I sin bok betonar Sue Gerhardt upprepade gånger att våra erfarenheter i fosterlivet och som spädbarn har en mycket större betydelse för våra vuxna liv än vad många inser. Föräldrars okunskap eller bristande förmåga att ge kärlek kan leda till ett livslångt handikapp hos deras barn, påpekar hon. ”

Slut citat. Mina kursiveringar.

Detta borde vara hetpotatis för de mer eller mindre politiskt röda som anser att barn kan kastas in på en institution , som korrekt skall kallas daghem, före 0700 för förvaring tills föräldrarna förverkligat sig själva den dagen och behagar hämta dem.

De underliga fenomen som poppat upp avseende ungdomars problem och illamående går inte att frikoppla från det samhällssystem som politikerna byggt upp. Där är vuxnas jämställdhet det allt överskuggande målet och hanteringen av barnen och deras miljö något sekundärt.

Problemen började synas redan i mitten av 80-talet och har sedan tilltagit.

Som av en händelse så meddelade regeringen i går att man skulle avdela mer än 100 miljoner för att förbättra hälsan bland ungdomar. En del som stöd till föräldrar med tonåringar. Ett av huvudskälen angavs vara det höga antalet självmord bland yngre. Så långt har det gått att yngre tar livet av sig. Det har nog alltid förekommit men blivit vanligare.

Förstadiet till detta är depressioner, allmän självdestruktivitet.

Men angriper man problemen på rätt sätt? Som vanligt så angriper man symptomen men undviker att forska i orsaken till problemen, den samhällsstruktur som politikerna själva skapat.

Det är inte särskilt svårt att inse att ettåringar som lämnas på daghem kan reagera negativt på en miljö som de kan uppfatta som kaotisk. Olika vuxna som de bara har sporadisk kontakt med. Att ångest och andra illamåenden kan uppstå det krävs det inte mycket fantasi för att inse.

Det finns experter som anser att barn inte bör vistas på daghem före tre års ålder. Ovanstående styrker delvis denna inställning. Släpper man lite på denna gräns så är det uppenbart att före två års ålder bör inte barn vistas på daghem.


Klass 9A 080311

08,mars, 12

Så var det dags för en ny rapport från klass 9A. En förbättrad attityd från eleverna hade noterats. Vissa hade dock fortfarande problem med tidhållningen. Någon skolkade från vissa lektioner. Körde dator 6 – 8 timmar om dagen.

Det problem som började flyta upp till medvetande var att de måste bestämma sig för ett program på gymnasiet. Det visade sig att kunskaperna om vad som krävdes betygsmässigt för att komma in på de olika programmen var lågt utvecklad.

Samtidigt så låg många i klassen dåligt till relativt det som krävdes.

På den här skolan så hade tidigare 40% hamnat i IV-programmet. De var alltså inte kvalificerade till ordinarie program. Skrämmande. Å andra sidan är det verkligen självklart att alla skall komma in på gymnasiets teoretiska linjer?

Man hävdar att det är katastrof att vissa inte har fullt godkänt från grundskolan.

Är det självklart att alla skall klara grundskolans mest krävande ämnen?

Grundskolan ersatte den gamla realskolan. Jag antar att grundskolan redan från början var något nedbantad kravmässigt relativt realskolan. Sedan delade man upp matten i grundkurs och högre kurs. Förmodligen pga att alltför många inte klarade den högre mattekursen.

Om man sedan gradvis under årens lopp har sänkt kraven i andra ämnen för att fler skall komma igenom det vet jag inte.

Den outsagda dogmen i sammanhanget är att det finns inga obegåvade elever. Det är ju en fin tanke men man kan inte driva den linjen in absurdum. De svåraste fallen är utsorterade till specialklasser redan före mellanstadiet antar jag. Sedan finns det gränsfall som hankar sig vidare men kanske når taket någonstans i årskurs 7 – 9.

Det som ytterligare förvärrar situationen, som döljer de kritiska fallen, är bristen på betyg där man direkt kan se elevens prestationsnivå. Mer eller mindre flummiga skriftliga omdömen och samtal ger inte den klarheten, snarare maskeras elevens problem.

Krisfallen som når högstadiet får förmodligen extra stöd men det måste finnas en gräns för idividuella stödinsatser. Uppvisar dessutom eleven en attityd som gör det meningslöst med fortsatt stöd då måste det finnas en utväg för dessa elever.

I sossarnas skola finns inte den utvägen. Alla skall tvingas in i gymnasiet där målsättningen är att alla skall bli behöriga till högskola.

En befängd enfaldig idé.

Resultatet har blivit en katastrof för mängder av elever. De går in i IV-programmet (”gymnasiet”) misslyckas där, lämnar skolan utan några godkända kursbetyg.Vilken arbetsgivare anställer sådana? Ytterst få. Resultatet har blivit långtidsarbetslöshet och ganska snabbt aktivitetsersättning, i praktiken en variant av försörjningsstöd eller förtidspensionering.

Lösningen för denna kategori är naturligtvis att styra in dem på en strikt yrkesinriktad utbildning direkt efter grundskolan.

Det är något åt det hållet som den nuvarande regeringen vill genomföra. För att alls klara något slutbetyg i teoretiska kärnämnen så har man föreslagit en lägre nivå i dessa ämnen. Helt riktigt.

Socialdemokraterna angriper detta hårt. Alla skall ha behörighet till högskolan.

Det innebär att de vägrar att inse att alla har inte förutsättnaingar för högskolan. Det är det vanliga infantila socialistiska förnekandet av verkligheten. Om elever med mycket möda skulle ta sig in på högskolan, vad har de där att göra med de dåliga förutsättningarna? Kraven på högskolan är ofta betydligt högre än på gymnasiet!

Det intresserar inte socialdemokraterna. Det skall vara status att kunna säga att man har gått på högskolan. Precis som att alla skall gå på gymnasium trots uppenbar olämplighet.

Klass 9A 080318


ELIT ett rött skynke för vänstern

08,mars, 11

Enligt SVD så vill (fp) i Stockholm införa elitklasser för begåvade elever.

”Gärna elitskolor i estetiska ämnen och idrott, men ej i teoretiska ämnen”

Det finns tydligen något i skollagen som förhindrar detta. Vem är ansvarig för skollagen?

Jo sossarna får man anta.

Kan man få ett bättre exempel på hur enfaldigt jämlikhetstänkande resulterar i en direkt destruktiv konsekvens i skolan och därmed stoppar utveckling till högre nivåer?

Estetik och idrott anses ofarligt för det socialistiska systemet medan teoretiska kunskaper är en fara för vänstern.

Påståendet att det inte finns forskning som visar att elitklasser skulle ge ett bättre resultat för de begåvade beror sannolikt på att det inte utförts någon sådan forskning eftersom det inte finns något i Sverige att forska på.

Det behövs ingen forskning. Det säger sig självt att begåvade tappar motivationen när man måste harva i en blandad klass där de med sämst förutsättningar sannolikt bestämmer takten. I en elitklass så blir effekten den motsatta, eleverna befinner sig på ungefär samma nivå, de kan komma framåt snabbare med hjälp av kompetenta lärare. Det är detta som skapar intresset vilket ger bränsle för motivationen. Detta ger garanterat högre prestationer och resultat.

Klasserna behöver blandas upp, inte segregeras, säger Roger Mogert till SvD.se.”

Helt fel. Oavsett om eleverna är bra eller dåliga så är det bara fördelar med att ha kunskapsmässigt homogena klasser. Det finns en naiv föreställning inom vänstern att de bättre eleverna skall hjälpa de svagare. Fungera som några slags hjälplärare i klassen. Det är ytterligare ett exempel på en verklighetsfrämmande inställning till skolans verksamhet.